Accu Machines – Volumetrická plnička

Stroj se používá v procesu výroby baterí pro odstranění kyseliny s povrchu baterie.Dopravní systém stroje tvoří průběžný dopravník posunující baterie na po sobě jdoucí pracoviště. Rozřazovačem na vstupu do stroje jsou vytvořeny dostatečné mezery mezi bateriemi pro správnou funkci mytí. Na prvním stanovišti je baterie silným proudem vody namočena a zhruba omyta, na dalším pracovišti je při omývání čištěna jemnými rotujícími kartáči z boku, z čela a shora. Po důkladném omytí je na dalším pracovišti studeným oStroj se používá v procesu výroby baterí pro odstranění kyseliny s povrchu baterie.Dopravní systém stroje tvoří průběžný dopravník posunující baterie na po sobě jdoucí pracoviště. Rozřazovačem na vstupu do stroje jsou vytvořeny dostatečné mezery mezi bateriemi pro správnou funkci mytí. Na prvním stanovišti je baterie silným proudem vody namočena a zhruba omyta, na dalším pracovišti je při omývání čištěna jemnými rotujícími kartáči z boku, z čela a shora. Po důkladném omytí je na dalším pracovišti studeným oStroj se používá v procesu výroby baterí pro odstranění kyseliny s povrchu baterie. Dopravní systém stroje tvoří průběžný dopravník posunující baterie na po sobě jdoucí pracoviště. Rozřazovačem na vstupu do stroje jsou vytvořeny dostatečné mezery mezi bateriemi pro správnou funkci mytí. Na prvním stanovišti je baterie silným proudem vody namočena a zhruba omyta, na dalším pracovišti je při omývání čištěna jemnými rotujícími kartáči z boku, z čela a shora. Po důkladném omytí je na dalším pracovišti studeným o

Jedná se o základní model a každý stroj je řešen individuálně dle potřeb klienta.